สมัครเดิมพันเล่น รูเล็ท

        รูเลท (Roulette) หมายถึงเกมส์คาสิโน คาสิโนออนไลน์ ในแบบตารางที่มีแหล่งกำเนิดที่เก่าแก่ที่สุด
และทั้งเป็นอะไรที่เล่นง่าย เพียงแค่ทาย 50/50 ก็มีโอกาสได้เงินเพียงง่ายดาย แต่ถ้าว่ายังไม่หมดแค่นั้น
ยังมี แจ็คพอต และ แทงสูงต่ำได้อีกด้วย โดยเป็นการเล่นแบบการสุ่มทายหมายเลย ตั้งแต่หมายเลข 0 ถึง
หมายเลข 36 รวมทั้งหมด 37 หมายเลข ทุกหมายเลขจะอยู่ในวงล้อเป็นช่องหมายเลขแบ่งเป็นเลขๆ
ไปตามแต่ละช่องสลับตามสี สีดำ และ สีแดง สีละ 18 หมายเลขและมีหมายเลข 0 คือสีเขียวเพียง
หมายเลขเดียว

กฎกติกา รูเลทออนไลน์

  1. การคาดเดาผลประเภท เต็งเลย

ในการแทงรูเลทรูปแบบเต็งเลขนี้ จะมีหมายเลขให้ท่านเลือกเดิมพันอยู่ 37 หมายเลข เป็น หมายเลข 0

ถึง หมายเลย 36 โดยคุณสามารถเดิมพันได้ทุกหมายเลข ในกรณีที่ผลการทายรูเลทถูก การจ่ายจะได้

เท่ากับ 36 เท่าของยอดแทงรูเลท

  1. การทายผลรูปแบบ สูง - ต่ำ

ในการแทงรูเลทแบบสูงต่ำจะมีหมายเลขให้ท่านเลือกเดิมพันอยู่ 36 หมายเลข คือ หมายเลข 1 ถึง
หมายเลข 36

การแทงต่ำ คือ หมายเลข 1 ถึง หมายเลข 18

การแทงสูง เป็น หมายเลข 19 ถึง หมายนเลข 36

ในกรณีที่ผลการทายรูเลทออกมาเป็นเลข 0 นั้นจะนับว่าเจ้ามือเป็นฝ่ายชนะ (ค่าต๋ง) ถ้าหากผลการ

ทายรูเลทถูกการจ่ายจะได้ เท่ากับ 1 เท่าของการจ่ายยอดการแทงรูเลท

  1. การทายผลการวิธีการเต็ง ดำ - แดง (Black - Red)

แทงรูเลทประเภท ดำ - แดง จะมีหมายเลขให้คุณเลือก แทงอยู่ 36 หมายเลข คือหมายเลข 1 ถึง

หมายเลข 36 แทงดำ จะมีเลขทั้งหมด

18 หมายเลข คือ 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 26 28 30 32 34 36

แทงแดง จะมีหมายเลขทั้งหมด

18 หมายเลข คือ 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35

ในกรณีที่ผลการทายรูเลทออกมาเป็นเลข 0 นั้นจะถือว่าเจ้ามือเป็นฝ่ายชนะ (ค่าต๋ง) ถ้าผลการทายรูเลทถูก

การจ่ายจะได้ เท่ากับ 1 เท่าของการจ่ายยอดการแทงรูเลท

  1. การทายผลรูปแบบการเต็ง คู่ - คี่ (Even - Odd)

การแทงรูเลทรูปแบบ คู่ - คี่ จะมีหมายเลขให้ท่านเลือก แทงอยู่ 36 หมายเลข คือหมายเลข 1 ถึงหมายเลข 36

แทงดำ จะมีหมายเลขทั้งหมด 18 หมายเลข คือ 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 26 28 30 32 34 36

แทงแดง จะมีเลขทั้งหมด 18 หมายเลข คือ 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35

ในกรณีที่ผลการทายรูเลทออกมาเป็นเลข 0 นั้นจะนับว่าเจ้ามือเป็นฝ่ายชนะ (ค่าต๋ง) หากว่าผลการทายรูเลท

ถูกการจ่ายจะได้ เท่ากับ 1 เท่าของการจ่ายยอดการแทงรูเลท

  1. การทายผลแบบ เต็งโซน

การแทงรูเลทประเภท เต็งโซน จะมีบริเวณให้ท่านเลือกแทงอยู่ 3 โซน คือโซน 1st 12 2nd 12 3rd 12 โดยใน

แต่ละแถบจะมีอยู่ 12 หมายเลข รวม 36 หมายเลย

โซน 1st 12 จะมีหมายเลข 1 ถึง หมายเลข 12

โซน 2nd 12 จะมีหมายเลข 13 ถึง หมายเลข 24

โซน 3rd 12 จะมีหมายเลข 25 ถึง หมายเลข 36

ในกรณีที่ผลการทายรูเลทออกมาเป็นเลข 0 นั้นจะนับว่าเจ้ามือเป็นฝ่ายชนะ (ค่าต๋ง) ถ้าหากผลการทายรูเลท

ถูกการจ่ายจะได้ เท่ากับ 1 เท่าของการจ่ายยอดการแทงรูเลท

  1. การทายผลรูปแบบเต็งแถว

การแทงรูเลทรูปแบบ เต็งแถว จะมีแถวให้คุณเลือกแทงอยู่ 3 แถว คือแถว 1st 12 2nd 12 3rd 12 โดย

ในแต่ละแถวจะมีอยู่ 12 หมายเลข รวม 36 หมายเลย

แถว 1st 12 จะมีหมายเลข 1 ถึง หมายเลข 12

แถว 2nd 12 จะมีหมายเลข 13 ถึง หมายเลข 24

แถว 3rd 12 จะมีหมายเลข 25 ถึง หมายเลข 36

ในกรณีที่ผลการทายรูเลทออกมาเป็นเลข 0 นั้นจะนับว่าเจ้ามือเป็นฝ่ายชนะ (ค่าต๋ง) ถ้าหากผลการ

ทายรูเลทถูกการจ่ายจะได้ เท่ากับ 1 เท่าของการจ่ายยอดการแทงรูเลท

  1. การทายผลประเภท การค่อม 6 หมายเลข

การแทงรูเลทแบบ 6 หมายเลข โดยท่านสามารถแทงค่อมได้ ทุกหมายเลขที่อยู่ติดกัน

เว้นหมายเลข 0 เช่น แทง 4 5 6 7 8 9 , แทง 25 26 27 28 29 30 , แทง 22 23 24 25 26 27

ในกรณีที่ผลการทายรูเลทถูก การจ่ายจะได้เท่ากับ 6 เท่า ของยอดการแทงรูเลท

  1. การทายผลประเภท การค่อม 4 หมายเลข

การแทงรูเลทแบบ 4 หมายเลข โดยท่านอาจจะแทงค่อมได้ ทุกหมายเลขที่อยู่ติดกัน

เว้นหมายเลข 0 เช่นว่า แทง 4 5 7 8 , แทง 13 14 16 17 , แทง 32 33 35 36 ในกรณีที่ผล

การทายรูเลทถูก การจ่ายจะได้เท่ากับ 9 เท่า ของยอดการแทงรูเลท

  1. การทายผลแบบ การค่อม 3 หมายเลข

การแทงรูเลทแบบ 3 หมายเลข โดยท่านสามารถแทงค่อมได้ ทุกหมายเลขที่อยู่ติดกัน

เว้นหมายเลข 0 เช่น แทง 1 2 3 , แทง 10 11 12 , แทง 28 29 30 ในกรณีที่ผลการทาย

รูเลทถูก การจ่ายจะได้เท่ากับ 12 เท่า

ของยอดการแทงรูเลท

  1. การทายผลแบบ การค่อม 2 หมายเลข

การแทงรูเลทแบบ 2 หมายเลข โดยคุณอาจจะแทงค่อมได้ ทุกหมายเลขที่อยู่ติดกัน

ละเว้นหมายเลข 0 เช่น แทง 12 13 , แทง 17 18 , แทง 25 26 ในกรณีที่ผลการทาย

รูเลทถูก การจ่ายจะได้เท่ากับ 18 เท่า ของยอดการแทงรูเลท

Leave a Comment